Home Despre INTER-ASPA Dezvoltare instituțională Proiecte componente de cercetare Comunicare, sistem informațional Rezultate

Inter-aspa.ro @ copyright 2018

This document was last modified on: GMT
Home Despre INTER-ASPA Dezvoltare instituțională Proiecte componente de cercetare Comunicare, sistem informațional Rezultate Noutați

Denumirea instituţiilor  participante in proiect


Acronim organizatie


Tip organizaţie


Rolul organizaţiei in proiect

(Coordonator proiect complex/partener)


INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI - ICPA BUCUREȘTI


INCDPAPM-ICPA


INCD


Coordonator

proiect complex


UNIVERSITATEA BUCUREȘTI


UNIBUC


UNI


Partener


UNIVERSITATEA OVIDIUS


UOC


UNI


Partener


UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI


UBB


UNI


Partener


INSTITUTUL DE STATISTICĂ MATEMATICĂ ȘI MATEMATICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI ROMÂNE''GHEORGHE MIHOC - CAIUS IACOB'


ISMMA


I-AR


Partener


UNIVERSITATEA "VALAHIA" TÂRGOVIȘTE


UVT


UNI


Partener


INSTITUTUL DE BIOLOGIE


IBB


I-AR


Partener


INSTITUŢII PARTENERE ÎN PROIECT


DATE DESPRE PARTENERI


CO proiect complex INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI - ICPA BUCUREȘTI, cu sediul în Bulevardul Mărăști 61, sector 1, București,  Cod 11464, tel: 0213184349, fax: 0213184348, e-mail: office@icpa.ro, reprezentata prin DIRECTOR CĂTĂLIN CRISTIAN SIMOTA, Director economic ECATERINA TÂRHOACĂ și Director de proiect RADU LĂCĂTUŞU, tel. 0723451925, Fax: 0213184348, email: radu58rtl@yahoo.com,


P1  UNIVERSITATEA BUCUREȘTI, cu sediul în Bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, sector 5, București,  Cod 50107, tel: +40 21 3077300 +40 21 3157187, fax: +40 21 3131760, e-mail: mircea.dumitru@unibuc.ro, reprezentata prin RECTOR MIRCEA DUMITRU, Director economic ADRIAN ALBU, Responsabil de proiect DANIEL SCRĂDEANU, tel. 0721043952, Fax: +40 21 3181510, email: dscrd2000@yahoo.com, şi Director Adjunct de proiect VIRGIL IORDACHE, 07250680556, Fax +40 21 3181510, email: virgil.iordache@g.unibuc.ro .


P2  UNIVERSITATEA OVIDIUS, cu sediul în B-dul Mamaia 124, Constanța,  Cod 900527, tel: 0241 606 467, fax: 0241 480 970, e-mail: www.univ-ovidius.ro, reprezentata prin RECTOR SORIN RUGINĂ, Director economic MARIANA ATANASIE si   Responsabil de proiect DAN COGĂLNICEANU, tel. 0741133695, Fax: 0241480970, email: dcogalniceanu@univ-ovidius.ro,


P3  UNIVERSITATEA BABEȘ BOLYAI, cu sediul în Strada Mihail Kogălniceanu nr.1, Cluj-Napoca,  Cod 400084, tel: 0264405300, fax: 0264591906, e-mail: adriana.mangu@ubbcluj.ro, reprezentata prin RECTOR IOAN-AUREL POP, Director economic ISTVAN PUSOK și Responsabil de proiect LAURENŢIU-CĂLIN BACIU, tel. 0264307030, Fax: 0264307032, email: calin.baciu@ubbcluj.ro,


P4  INSTITUTUL DE STATISTICĂ MATEMATICĂ ȘI MATEMATICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI ROMÂNE''GHEORGHE MIHOC - CAIUS IACOB', cu sediul în Calea 13 Septembrie, 050711, București,  Cod 50711, tel: 0213182439, fax: 0213182439, e-mail : secretariat@ima.ro, reprezentata prin DIRECTOR MARIUS IOSIFESCU, Director economic FLORICA GRIGORE si   Responsabil de proiect STELIAN ION, tel. 0744427589, Fax: 0213182439, email: ro_diff@yahoo.com,


P5  UNIVERSITATEA "VALAHIA" TÂRGOVIȘTE, cu sediul în Bulevardul Regele Carol I, nr. 2, Târgoviște,  Cod 130024, tel: 0245 206101, fax: 0245 217692, e-mail: rectorat@valahia.ro, reprezentată prin RECTOR  CĂLIN OROS, Director economic AURORA DIACONEASA și Responsabil de proiect ȘTEFANIA IORDACHE, tel. 0735260727, Fax: 0245 217692, email: stefania.iordache@yahoo.com,


P6  INSTITUTUL DE BIOLOGIE, cu sediul în Splaiul Independenței, nr. 296, sector 6,București,  Cod 60031, tel: 0212219202, fax: 0212219071, e-mail: biologie@ibiol.ro, reprezentata prin DIRECTOR DUMITRU MURARIU, Director economic ANA-ECATERINA AVRAMESCU și Responsabil de proiect DUMITRU MURARIU, tel. 0212239072, Fax: 0212219071, email: dumitru.murariu@ibiol.ro.


Complementaritatea instituțiilor din punct de vedere al relației relansare - susținere a relansării și al compartimentelor abiotice și biologice între care există procese de interfață relevante pentru proiectul INTER-ASPA.