Home Despre INTER-ASPA Dezvoltare instituțională Proiecte componente de cercetare Comunicare, sistem informațional Rezultate

Inter-aspa.ro @ copyright 2018

This document was last modified on: GMT
Home Despre INTER-ASPA Dezvoltare instituțională Proiecte componente de cercetare Comunicare, sistem informațional Rezultate Noutați

Selectarea resursei umane cheie pentru consorțiu s-a făcut după următoarele criterii:

1. Directorul, directorul adjunct și responsabilii de partener să aibă excelență științifică și vastă experiență managerială de proiect și la niveluri tactice și strategice în organizații.

2. Responsabilii de sub-proiecte și liderii de grup din sub-proiecte să aibă excelență științifică și experiență de management al proiectelor.

3. Să existe în echipă și alte persoane cu experiență științifică și/sau administrativă care să facă parte din consiliile consultative științific și administrativ alături de persoanele invitate din afara consorțiului.

4. Să existe în echipă și lideri din centre de cercetare mai puțin implicate cu contribuții de cercetare în această etapă de dezvoltare instituțională, dar interesate strategic de consorțiu și care doresc să contribuie la formularea agendei de cercetare pe termen lung.


Directorul de proiect, directorul adjunct și responsabilii de partener sunt următoarele persoane:
Nume, prenume

 Funcție în proiect

Instituția

 Încărcare CV

Lăcătușu Radu

Director

ICPA

CV aici

Iordache Virgil

Director  adjunct

UB

CV aici

Scrădeanu Daniel

Responsabil partener

UB

CV aici

Cogălniceanu Dan

Responsabil partener

UOC

CV aici

Baciu Laurențiu-Călin

Responsabil partener

UBB

CV aici

Ion Stelian

Responsabil partener

ISMMA

CV aici

Iordache Ștefania

Responsabil partener

UVT

CV aici

Murariu Dumitru

Responsabil partener

IBB

CV aici

Prof. Lăcătușu este membru titular al Acad. de Științe Agricole și Silvice și Șef de Compartiment în ICPA, Lector Virgil Iordache are o formație profesională multi-disciplinară științifică și managerială, Prof. Cogălniceanu și CS1 Murariu sunt membri corespondenți ai Acad. Române, Prof. Iordache și Baciu au avut funcția de decani ai facultăților unde predau, Prof. Scrădeanu, Baciu și Cogălniceanu sunt șefi de școală doctorală și au experiență în comisii CNATDCU, CS2 Ion este șeful secției de matematică aplicată din ISMMA,  CS1 Murariu a fost 26 de ani director al Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa și este directorul IBB, Prof. Scrădeanu este Președinte al Asociației Hidrogeologilor din România.