Home Despre INTER-ASPA Dezvoltare instituțională Proiecte componente de cercetare Comunicare, sistem informațional Rezultate

Inter-aspa.ro @ copyright 2018

This document was last modified on: GMT
Home Despre INTER-ASPA Dezvoltare instituțională Proiecte componente de cercetare Comunicare, sistem informațional Rezultate Noutați

Instrumentul strategic inter-organizaţional pentru realizarea obiectivelor pe durata proiectului este Programul  comun  de  CDI  corelat cu planul de dezvoltare instituțională (PCCDI). Structura PCCDI este modulară, adaptată la tipologia resurselor financiare disponibile (tabelul și figura de mai jos).


Componentele PCCDI INTER-ASPAComponentă a PCCDI din bugetul de 5% pentru management

Componentă a PCCDI din bugetul de 73% pentru proiecte

Componentă a PCCDI din bugetul de 22 % pentru cecuri

Obiectivul 1 Dezvoltare instituțională corelată

Corelare la nivel de planuri strategice și tactice.


Dezvoltare corelată la nivel de infrastructură și resursă umană.

Dezvoltare corelată la nivelul formării resursei umane.

Obiectivul 2 Serviciii de mediu


Pachet de patru proiecte de cercetare integrate parțial.

Servicii de cercetare pentru potențarea agendei științifice comune.

Obiectivul 3 Beneficiari

Organizare integrată a bazelor de date cu beneficiari și a canalelor de comunicare.


Identificarea utilizatorilor cu interese de management integrat și crearea de sisteme informaționale cu interfață on-line pentru ei.Relațiile dintre componentele PCCDI ale consorțiului  INTER-ASPA.